Freelance Project Requests info@CodeDocu.de Software Development in C# WPF Asp.Net Core Vba Excel Word SQL-Server EF Linq, UWP Net
#

MaDaNet


Thema: Individuelle Softwareentwicklung und Datenbanklösungen
Info: Team mit Microsoft Programmierer.de
Rolf Maier
Triegeläckerstr. 1
70499 Stuttgart

Telefon: 0711.88 02 33 - 0
Telefax: 0711.88 02 33 - 80
E-Mail: info@madanet.de
Internet: www.madanet.de 
width=653
Mobile

.

Contact for Jobs, Project Requests: raimund.popp@microsoft-programmierer.de